صفحه اصلی > چند رسانه ای > صوت > جلسات درس اخلاق 
دانلود > جلسات درس اخلاق (صوتی) > آیت الله بهاءالدینی
   
برنامه ها

  سی دی اول  - 28 مگابايت

  نمايش : 52  -  دانلود : 21


شامل 14 قطعه از سخنرانی های حضرت آیت الله بهاءالدینی رحمه الله علیه...

  اصلاح نفس  - 1/4 مگابايت

  نمايش : 46  -  دانلود : 19


...

  شناخت عقل  - 2/3 مگابايت

  نمايش : 45  -  دانلود : 18


...

  اثر عقل  - 2 مگابايت

  نمايش : 43  -  دانلود : 17


...

  تقدیر الهی  - 2/4 مگابايت

  نمايش : 43  -  دانلود : 17


...

  شکر نعمت های الهی  - 1/8 مگابايت

  نمايش : 44  -  دانلود : 15


...

  آثار و برکات پیامبران و امامان  - 1/6 مگابايت

  نمايش : 34  -  دانلود : 14


...

  ایمان و اثر آن  - 1/7 مگابايت

  نمايش : 35  -  دانلود : 14


...

  نعمت های الهی  - 2/1 مگابايت

  نمايش : 36  -  دانلود : 14


...

  وظیفه پیامبران ساخت بشر است  - 2/5 مگابايت

  نمايش : 43  -  دانلود : 13


...

  عذاب الهی  - 2/2 مگابايت

  نمايش : 43  -  دانلود : 13


...

  اعجاز قرآن  - 3/1 مگابايت

  نمايش : 44  -  دانلود : 13


...

  نعمت عقل  - 1/9 مگابايت

  نمايش : 38  -  دانلود : 12


...

  نعمت عقل 2  - 1/6 مگابايت

  نمايش : 37  -  دانلود : 12


...

  نعمت های مادی و معنوی  - 2 مگابايت

  نمايش : 40  -  دانلود : 12


...