صفحه اصلی > چند رسانه ای > صوت > جلسات درس اخلاق 
دانلود > جلسات درس اخلاق (صوتی) > آیت الله سید روح الله خاتمی
   
برنامه ها

  رزق مقدر  - 3/4 مگابايت

  نمايش : 181648  -  دانلود : 181513


...

  درخواست از خدا نه از دیگران  - 3/7 مگابايت

  نمايش : 181533  -  دانلود : 181397


...

  درجات ایمان  - 5/1 مگابايت

  نمايش : 181426  -  دانلود : 181294


...

  حقیقت تقوا  - 3/8 مگابايت

  نمايش : 181325  -  دانلود : 181190


...

  حقیقت ایمان  - 5/1 مگابايت

  نمايش : 181228  -  دانلود : 181096


...

  تکبر  - 5/5 مگابايت

  نمايش : 181120  -  دانلود : 180986


...

  تقوا زینت صالحان  - 5 مگابايت

  نمايش : 181035  -  دانلود : 180899


...

  تضرع و زاری در برابر خداوند  - 4/2 مگابايت

  نمايش : 180933  -  دانلود : 180798


...

  آفت جاه و مقام  - 3/5 مگابايت

  نمايش : 180825  -  دانلود : 180701


...

  آفات زبان 2  - 3/4 مگابايت

  نمايش : 180723  -  دانلود : 180597


...

  آفات زبان 1  - 4 مگابايت

  نمايش : 180637  -  دانلود : 180509


...

  امتحان بندگان  - 3/9 مگابايت

  نمايش : 180528  -  دانلود : 180393


...

  اقتصاد و میانه روی  - 4/1 مگابايت

  نمايش : 180430  -  دانلود : 180305


...

  اخلاق انسانی  - 4/8 مگابايت

  نمايش : 180322  -  دانلود : 180195


...

  احسان و نیکی خدا  - 3/6 مگابايت

  نمايش : 180221  -  دانلود : 180099


...

  سی دی اول  - 162 مگابايت

  نمايش : 176430  -  دانلود : 176306


شامل 41 قطعه از سخنرانی های حضرت آیت الله سید روح الله خاتمی رحمه الله علیه...