صفحه اصلی > چند رسانه ای > صوت > جلسات درس اخلاق 
دانلود > جلسات درس اخلاق (صوتی) > آیت الله سید روح الله خاتمی
   
برنامه ها

  آفت جاه و مقام  - 3/5 مگابايت

  نمايش : 41  -  دانلود : 16


...

  حقیقت تقوا  - 3/8 مگابايت

  نمايش : 44  -  دانلود : 14


...

  اخلاق انسانی  - 4/8 مگابايت

  نمايش : 41  -  دانلود : 13


...

  اقتصاد و میانه روی  - 4/1 مگابايت

  نمايش : 43  -  دانلود : 13


...

  امتحان بندگان  - 3/9 مگابايت

  نمايش : 46  -  دانلود : 13


...

  آفات زبان 1  - 4 مگابايت

  نمايش : 44  -  دانلود : 13


...

  احسان و نیکی خدا  - 3/6 مگابايت

  نمايش : 44  -  دانلود : 13


...

  تقوا زینت صالحان  - 5 مگابايت

  نمايش : 47  -  دانلود : 12


...

  تکبر  - 5/5 مگابايت

  نمايش : 39  -  دانلود : 12


...

  حقیقت ایمان  - 5/1 مگابايت

  نمايش : 46  -  دانلود : 12


...

  درخواست از خدا نه از دیگران  - 3/7 مگابايت

  نمايش : 46  -  دانلود : 12


...

  رزق مقدر  - 3/4 مگابايت

  نمايش : 45  -  دانلود : 12


...

  تضرع و زاری در برابر خداوند  - 4/2 مگابايت

  نمايش : 39  -  دانلود : 11


...

  آفات زبان 2  - 3/4 مگابايت

  نمايش : 35  -  دانلود : 11


...

  درجات ایمان  - 5/1 مگابايت

  نمايش : 41  -  دانلود : 10


...

  سی دی اول  - 162 مگابايت

  نمايش : 34  -  دانلود : 9


شامل 41 قطعه از سخنرانی های حضرت آیت الله سید روح الله خاتمی رحمه الله علیه...