صفحه اصلی > چند رسانه ای > صوت > جلسات درس اخلاق 
دانلود > جلسات درس اخلاق (صوتی) > آیت الله سید روح الله خاتمی
   
برنامه ها

  رزق مقدر  - 3/4 مگابايت

  نمايش : 181566  -  دانلود : 181471


...

  درخواست از خدا نه از دیگران  - 3/7 مگابايت

  نمايش : 181461  -  دانلود : 181364


...

  درجات ایمان  - 5/1 مگابايت

  نمايش : 181361  -  دانلود : 181260


...

  حقیقت تقوا  - 3/8 مگابايت

  نمايش : 181256  -  دانلود : 181160


...

  حقیقت ایمان  - 5/1 مگابايت

  نمايش : 181161  -  دانلود : 181063


...

  تکبر  - 5/5 مگابايت

  نمايش : 181052  -  دانلود : 180960


...

  تقوا زینت صالحان  - 5 مگابايت

  نمايش : 180962  -  دانلود : 180867


...

  تضرع و زاری در برابر خداوند  - 4/2 مگابايت

  نمايش : 180858  -  دانلود : 180769


...

  آفت جاه و مقام  - 3/5 مگابايت

  نمايش : 180759  -  دانلود : 180668


...

  آفات زبان 2  - 3/4 مگابايت

  نمايش : 180649  -  دانلود : 180569


...

  آفات زبان 1  - 4 مگابايت

  نمايش : 180563  -  دانلود : 180479


...

  امتحان بندگان  - 3/9 مگابايت

  نمايش : 180461  -  دانلود : 180365


...

  اقتصاد و میانه روی  - 4/1 مگابايت

  نمايش : 180360  -  دانلود : 180268


...

  اخلاق انسانی  - 4/8 مگابايت

  نمايش : 180254  -  دانلود : 180166


...

  احسان و نیکی خدا  - 3/6 مگابايت

  نمايش : 180156  -  دانلود : 180067


...

  سی دی اول  - 162 مگابايت

  نمايش : 176360  -  دانلود : 176268


شامل 41 قطعه از سخنرانی های حضرت آیت الله سید روح الله خاتمی رحمه الله علیه...