صفحه اصلی > چند رسانه ای > صوت > جلسات درس اخلاق 
دانلود > جلسات درس اخلاق (صوتی) > آیت الله سید روح الله خاتمی
   
برنامه ها

  آفات زبان 1  - 4 مگابايت

  نمايش : 7  -  دانلود : 3


...

  احسان و نیکی خدا  - 3/6 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 3


...

  حقیقت تقوا  - 3/8 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


...

  درجات ایمان  - 5/1 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


...

  اخلاق انسانی  - 4/8 مگابايت

  نمايش : 5  -  دانلود : 2


...

  اقتصاد و میانه روی  - 4/1 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


...

  امتحان بندگان  - 3/9 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


...

  آفات زبان 2  - 3/4 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


...

  آفت جاه و مقام  - 3/5 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


...

  سی دی اول  - 162 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


شامل 41 قطعه از سخنرانی های حضرت آیت الله سید روح الله خاتمی رحمه الله علیه...

  تضرع و زاری در برابر خداوند  - 4/2 مگابايت

  نمايش : 5  -  دانلود : 2


...

  تقوا زینت صالحان  - 5 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


...

  تکبر  - 5/5 مگابايت

  نمايش : 5  -  دانلود : 2


...

  حقیقت ایمان  - 5/1 مگابايت

  نمايش : 5  -  دانلود : 2


...

  درخواست از خدا نه از دیگران  - 3/7 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


...

  رزق مقدر  - 3/4 مگابايت

  نمايش : 5  -  دانلود : 2


...