صفحه اصلی > چند رسانه ای > صوت > جلسات درس اخلاق 
دانلود > جلسات درس اخلاق (صوتی) > حضرت آیت الله احمدی میانجی
   
برنامه ها

  اجتناب از گناه  - 4/7 مگابايت

  نمايش : 7  -  دانلود : 4


...

  خوش اخلاقی  - 4/7 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 3


...

  برزخ آدم های خوب  - 4/2 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 3


...

  شناخت امراض روحی  - 4/5 مگابايت

  نمايش : 7  -  دانلود : 3


...

  مشاهدات محتضر 1  - 4/6 مگابايت

  نمايش : 7  -  دانلود : 3


...

  مشاهدات محتضر 2  - 5 مگابايت

  نمايش : 7  -  دانلود : 2


...

  قبض روح  - 5 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


...

  قصه مرگ 2  - 4/9 مگابايت

  نمايش : 5  -  دانلود : 2


...

  بازدید اموات از خانواده هایشان  - 3/7 مگابايت

  نمايش : 9  -  دانلود : 2


...

  بهشت یا جهنم برزخی 3  - 5/5 مگابايت

  نمايش : 7  -  دانلود : 2


...

  توبه از گناه  - 5 مگابايت

  نمايش : 7  -  دانلود : 2


...

  عذاب قبر یا ثواب قبر ؟  - 4/8 مگابايت

  نمايش : 7  -  دانلود : 2


...

  فشار قبر 1  - 4/6 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


...

  فشار قبر 2  - 4/1 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


...

  سی دی اول  - 125 مگابايت

  نمايش : 5  -  دانلود : 2


شامل 28 قطعه از سخنرانی های حضرت آیت الله احمدی میانجی رحمه الله علیه...

  شیعه کیست ؟  - 4/8 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


...

  عالم قبر و سولات آن  - 4/7 مگابايت

  نمايش : 7  -  دانلود : 2


...

  عالم قبر  - 4/6 مگابايت

  نمايش : 5  -  دانلود : 2


...

  عذاب قبر  - 4/5 مگابايت

  نمايش : 5  -  دانلود : 2


...

  قصه مرگ 1  - 4/6 مگابايت

  نمايش : 5  -  دانلود : 2


...

  مرگ و سکرات موت  - 4/8 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


...

  بهشت برزخی  - 3/9 مگابايت

  نمايش : 7  -  دانلود : 2


...

  بهشت یا جهنم برزخی 2  - 4/5 مگابايت

  نمايش : 7  -  دانلود : 2


...

  بهشت یا جهنم برزخی 1  - 4 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


...

  چه وقت از محتضر سوال می پرسند  - 4/6 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


...

  سوال قبر 1  - 5 مگابايت

  نمايش : 5  -  دانلود : 2


...

  سوال قبر 2  - 5/2 مگابايت

  نمايش : 6  -  دانلود : 2


...

  مشاهدات محتضر 3  - 4/4 مگابايت

  نمايش : 7  -  دانلود : 2


...

  مومن کیست ؟  - 4/5 مگابايت

  نمايش : 5  -  دانلود : 2


...