صفحه اصلی > چند رسانه ای > صوت > جلسات درس اخلاق 
دانلود > جلسات درس اخلاق (صوتی) > حضرت آیت الله احمدی میانجی
   
برنامه ها

  مومن کیست ؟  - 4/5 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 186072  -  دانلود : 185907


...

  مشاهدات محتضر 3  - 4/4 مگابايت

  نمايش : 185891  -  دانلود : 185739


...

  مشاهدات محتضر 2  - 5 مگابايت

  نمايش : 185767  -  دانلود : 185633


...

  مشاهدات محتضر 1  - 4/6 مگابايت

  نمايش : 185662  -  دانلود : 185521


...

  مرگ و سکرات موت  - 4/8 مگابايت

  نمايش : 185578  -  دانلود : 185436


...

  قصه مرگ 2  - 4/9 مگابايت

  نمايش : 185442  -  دانلود : 185304


...

  قصه مرگ 1  - 4/6 مگابايت

  نمايش : 185374  -  دانلود : 185239


...

  قبض روح  - 5 مگابايت

  نمايش : 185254  -  دانلود : 185137


...

  فشار قبر 2  - 4/1 مگابايت

  نمايش : 185140  -  دانلود : 184997


...

  فشار قبر 1  - 4/6 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 185063  -  دانلود : 184923


...

  عذاب قبر  - 4/5 مگابايت

  نمايش : 184950  -  دانلود : 184827


...

  عذاب قبر یا ثواب قبر ؟  - 4/8 مگابايت

  نمايش : 184862  -  دانلود : 184713


...

  عالم قبر  - 4/6 مگابايت

  نمايش : 184740  -  دانلود : 184617


...

  عالم قبر و سولات آن  - 4/7 مگابايت

  نمايش : 184645  -  دانلود : 184519


...

  شیعه کیست ؟  - 4/8 مگابايت

  نمايش : 184558  -  دانلود : 184434


...

  شناخت امراض روحی  - 4/5 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 184467  -  دانلود : 184337


...

  سوال قبر 2  - 5/2 مگابايت

  نمايش : 184346  -  دانلود : 184216


...

  سوال قبر 1  - 5 مگابايت

  نمايش : 184230  -  دانلود : 184102


...

  خوش اخلاقی  - 4/7 مگابايت

  نمايش : 184171  -  دانلود : 184038


...

  چه وقت از محتضر سوال می پرسند  - 4/6 مگابايت

  نمايش : 184055  -  دانلود : 183921


...

  توبه از گناه  - 5 مگابايت

  نمايش : 183988  -  دانلود : 183836


...

  بهشت یا جهنم برزخی 3  - 5/5 مگابايت

  نمايش : 183842  -  دانلود : 183717


...

  بهشت یا جهنم برزخی 1  - 4 مگابايت

  نمايش : 183747  -  دانلود : 183611


...

  بهشت یا جهنم برزخی 2  - 4/5 مگابايت

  نمايش : 183646  -  دانلود : 183518


...

  بهشت برزخی  - 3/9 مگابايت

  نمايش : 183545  -  دانلود : 183412


...

  برزخ آدم های خوب  - 4/2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 183481  -  دانلود : 183334


...

  بازدید اموات از خانواده هایشان  - 3/7 مگابايت

  نمايش : 183363  -  دانلود : 183228


...

  اجتناب از گناه  - 4/7 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 183293  -  دانلود : 183152


...

  سی دی اول  - 125 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 176598  -  دانلود : 176436


شامل 28 قطعه از سخنرانی های حضرت آیت الله احمدی میانجی رحمه الله علیه...