صفحه اصلی > چند رسانه ای > صوت > جلسات درس اخلاق 
دانلود > جلسات درس اخلاق (صوتی) > آیت الله استادی
   
برنامه ها

  هدف از برگزاری درس اخلاق  - 8/5 مگابايت

  نمايش : 177080  -  دانلود : 176967


...

  سی دی اول  - 83 مگابايت

  نمايش : 176595  -  دانلود : 176482


شامل 9 قطعه از سخنرانی های حضرت آیت الله استادی (دامت برکاته )...