صفحه اصلی > چند رسانه ای > صوت > جلسات درس اخلاق 
دانلود > جلسات درس اخلاق (صوتی) > آیت الله استادی
   
برنامه ها

  هدف از برگزاری درس اخلاق  - 8/5 مگابايت

  نمايش : 52  -  دانلود : 15


...

  سی دی اول  - 83 مگابايت

  نمايش : 56  -  دانلود : 15


شامل 9 قطعه از سخنرانی های حضرت آیت الله استادی (دامت برکاته )...