صفحه اصلی > حوزه معاونت تهذیب > ساختار تشکیلاتی معاونت 


حجت الاسلام و المسلمین محمد عالم زاده نوری
معاون تهذیب

 


حجت الاسلام مهدی عبدالهی
سرپرست مطالعات تربيتي و فرهنگي

کارشناس مسئول نيازسنجي و آسيب شناسي

کارشناس مسئول تامین محصولات تهذیبی

کارشناس مسئول مطالعات و برنامه ریزی

کارشناس مطالعات و برنامه ریزی

 


حجت الاسلام مجتبی رضایی
مدير امور مشاوره و خانواده

کارشناس مسئول خانواده

کارشناس مسئول مشاوره

کارشناس خانواده

کارشناس مشاوره

 


حجت الاسلام سید مهدی حسینی نژاد
سرپرست امور تربيت اخلاقي

کارشناس مسئول امور اساتید اخلاق

کارشناس مسئول آموزش

کارشناس تلبس

کارشناس امور ترویجی

 


حجت الاسلام سيدحسن حسینی
مدیر قرآن و حدیث

کارشناس قرآن

کارشناس قرآن

 


حجت الاسلام علی صابری
کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی

کارشناس نظارت و ارزیابی

کارشناس امور مالی

 


آقای مهدی لطفی کمال
مسئول دفتر معاونت

کارشناس فن آوری و اطلاع رسانی

کارشناس دفتر