صفحه اصلی > اداره كل اخلاق > صفحه اصلی > طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری (ره) > جملات امام و رهبری در رابطه با شخصیت و آثار شهید مطهری (ره)