صفحه اصلی > استعداد یابی طلاب 

معرفی استعدادیابی

تحقیقات نشان می­دهد که عوامل مختلفی همچون استعداد، رغبت و علاقه، میزان هوش، شرایط اجتماعی و شرایط جسمانی در موفقیت فرد –به صورت عام- و در موفقیت تحصیلی و شغلی وی –به طور خاص-  دخالت دارند. تعیین مسیر تحصیلی و شغلی و پرورش استعداد متناسب با آن در سرنوشت طلاب، دانشجویان و دانش آموزان نقش بسزایی دارد. این موضوع برای اکثر افراد به صورت علمی صورت نمیگیرد و افرادی هم که براي این موضوع اهمّیت قائلند، معمولا اطلاعات کافی در اینباره ندارند. بنابراین مسألۀ استعدادیابی تحصیلی شغلی و پرورش آن می‌تواند در تعیین سرنوشت افراد نقش بسزا داشته باشد و بسیار ضروری است.

مرکز مشاوره حوزه در بحث استعدادیابی به سه عرصه ویژگی­های شخصیتی، استعداد و رغبت توجه کرده و برای سنجش آن از فرم­ های خودسنجی و تست­های روان­شناختی هنجارشده حوزوی و معتبر استفاده می­کند.

در جلسه اول، مصاحبه اولیه روان­شناختی و در جلسه دوم تحلیل تست­ها و راستی آزمائی آن­ها توسط یک مشاور متخصص صورت پذیرفته و در اختیار مراجع قرار می­گیرد. مراجع در دو عرصه محتوایی (انتخاب رشته تحصیلی) و شغلی با استعدادها و رغبت­ های خود آشنا می­گردد و گزینه­ های پیش رو با تعیین اولویت به وی معرفی می­گردد. برای طلاب در زمینه رشته تحصیلی 4 دسته کلی علوم عقلی، علوم نقلی، علوم انسانی و علوم فنی و هنر وجود دارد؛ در زمینه شغلی نیز 4 محور عمده تبلیغ، تدریس، تحقیق و مدیریت، از نظر استعداد و رغبت برای مراجعین مورد ارزیابی و سنجش قرار می­گیرد.

استعدادیابی مرکز مشاوره حوزه، ترکیبی از مشاهده، مصاحبه و آزمون­های روان­شناختی است و درصد خطای آن کم است؛ به­ همین خاطر استعدادیابی موجود در این مرکز یکی از بهترین و کم ­هزینه­ ترین استعدادسنجی­ ها در ایران است و در مراکز علمی می­توان از این سبک دفاع نمود.