کلام امام خمینی

 

همه ی ما و شما باید بدانیم که شیطان خارج و داخل و نفس امّاره به تدریج انسان را از خلاف های کوچک به بزرگ و بزرگ تر می کشاند که یک وقت از کفر سر درمی آورد. پس خلاف کوچک را بزرگ شمارید و شماریم، و فساد را از سرچشمه جلوگیریم. از خداوند متعال مدد می خواهیم که همه ی ما را حفظ نماید، خصوصاً از شیطان نفس که مادر بُت هاست.

(صحیفه امام، ج19، ص371؛تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی، ص142)

        آزادی تنها سعادت ملت نیست، استقلالِ تنها سعادت ملّت نیست، مادّیتِ تنها سعادت ملت نیست، این­ها در پناه معنویات سعادت­اند. معنویات مهم است. بکوشید تا معنویات تحصیل کنید. علمِ تنها فایده ندارد، علم با معنویات علم است؛ ادب تنها فایده ندارد، ادب با معنویات. معنویات است که تمام سعادت بشر را بیمه می­کند؛ و کوشش کنید در تحصیل معنویات. درخلالِ علم که تحصیل می­کنید معنویات را هم تحصیل کنید. دانشگاه­ها معنویت پیدا بکنند، مدارس معنویت پیدا بکنند، مکتب­ها معنویت پیدا بکنند، تا انشالله سعادت­مند بشوند.

                       (صحیفه امام، ج7، ص534؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی، ص62)