برگزاری بیست و پنجمین نشست دانش افزایی معاونان تهذیب حوزه در قم

بیست و پنجمین نشست هم اندیشی و دانش افزایی معاونان تهذیب حوزه های علمیه کشور در مسجد جامع قم و مدرسه علمیه تاریخی جهانگیر خان برگزار شد. در این نشست که به صورت فصلی تکرار می‌شود، معاونان تهذیب و تربیت مراکز مدیریت استان‌ها شرکت داشتند. موضوع این نشست «برنامه جامع تهذیب و تربیت» بود که … ادامه خواندن برگزاری بیست و پنجمین نشست دانش افزایی معاونان تهذیب حوزه در قم