لطفاً برای تماس با ما، به نکات زیر توجه فرمایید:

آدرس : قم ، جمکران ، بلوار انتظار ، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، معاونت تهذیب و تربیت

صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۳۳

پست الکترونیک: tahzib@ismc.ir

فاکس: ۳۳۱۳۳۵۷۹-۰۲۵

تلفن :  داخلی مورد نظر + ۳۳۱۳۳-۰۲۵

شماره تلفن های داخلی :

دفتر معاونت:  ۵۷۸  – مدریت قرآن و حدیث: ۵۷۵ – مدیریت اخلاق و تربیت:  ۵۹۸
مدیریت مشاوره و خانواده: ۵۸۲ – مدیریت مطالعات: ۵۷۷ – برنامه ریزی و نظارت: ۵۹۱
تلبس:  ۵۸۰ – پشتیبانی سایت: ۵۹۰

نظر ، پیشنهاد و انتقاد خود را  ، در قسمت پایین وارد کنید :